Này Cỏ May, khi có người phát công và có người nhận công, thì Ta và Người còn phân biệt, Cái Một và Cái Toàn Diện còn chia lìa.

Khi không làm gì cả mà người tập KCDS vẫn đắc Khí, vẫn có năng lượng. Cái đó ví như: giọt nước rớt vào đại dương, thì trong đại dương mênh mông chỗ nào cũng có nó.

Khi ta đồng với mọi người và pháp giới, thì năng lượng từ nơi cơ thể của riêng ta, tự nhiên và lập tức thấm đậm cả mọi người chung quanh, thấm đậm cả môi trường và pháp giới.

Như vậy, cái buông mình của giọt nước làm mọi sự xảy ra, chứ không phải giọt nước ráng sức lan truyền trong đại dương.

Này Cỏ May, khi giọt nước ráng sức để lan truyền trong đại dương, làm cho trong đại dương chỗ nào cũng có nó, cái đấy giống như vị Thầy trụ Ngã nhưng ráng sức phát công để mong cho mọi người đều Đắc Khí vậy!

Này Cỏ May, còn thế nào là "buông mình" hay "buông xuôi" ?

Đó là "Nghìn trượng đầu gậy bước thêm bước nữa".

Khi ngươi nhận biết trạng thái tịnh và yên lặng của bản tâm rỗng không. Thế thì, bên ngoài ngươi cứ dùng giả pháp, tùy duyên ăn nói, đi đứng, ngủ nghỉ và làm việc. Nhưng bên trong, từ nơi sâu lắng nhất của tâm hồn ngươi, từ điểm cực tịnh rỗng không nơi Thân Tâm ngươi, ngươi biết ngươi luôn vẫn còn ở chỗ ấy. Thế thì tự nhiên ngươi hợp nhất với biển quang minh của sự sự vật vật.

Thế thì chẳng phải là ngươi phát công mà ngươi yên lặng và buông xuôi để hợp nhất với biển năng lượng mênh mông của pháp giới.

Thế thì chẳng phải người kia Đắc khí hay Nhận Công mà là chính "con người thật" của ngươi đang biểu thị qua người ấy. "Con người thật" của ngươi cũng chính là "con người thật" của người kia. Bởi vì trong đại vũ trụ bao la, trong tam thiên đại thiên này chỉ có duy nhất một con người thật mà thôi!

"Con người thật" duy nhất Một ấy, chính là Tánh.

Khí hay Năng Lượng chính là sức mạnh nội tại của Tánh. Khiến tánh có thể hoạt dụng.

Còn tất cả bài tập của KCDS, chính là Tánh tùy duyên tự biểu thị. Hay là "Con Người Thật" đang biểu thị để tự thích ứng với các tình huống của thể xác và môi trường sống.

Này Cỏ May, thế thì đừng trụ Ngã ráng phát công cho mọi người Đắc Khí. Mà hãy yên lặng giải phóng năng lượng khỏi sự cầm tù của thể xác mình. Bằng cách để linh quang của mình hợp nhất trong biển quang minh của sự sự vật vật.

Này Cỏ May, hãy xa rời mọi hình tướng, quay về với sự trinh nguyên của đạo. Lấy ung dung nhàn hạ, trang nghiêm thanh tịnh làm đại khế ấn. Dùng tự do, giải phóng, đồng cảm, hòa hợp, tràn đầy nhận biết và an lạc làm tối thượng thần chú. Khi ấy, tự nhiên hóa thân của ngươi sẽ âm thầm lặng lẽ tự đánh thức con người thật của mọi người và đánh thức linh hồn của sự vật giật mình sống dậy.

Haha. . ha . . .gió mùa xuân đã về rồi. . . .Không nhắc thì hoa mai, hoa đào cũng tự nhiên hé nở.

                    Âm nhạc cõi lặng yên / Tranh Ba Gàn / Nhà Tổ Xuân Mai