Hề hề. . .ngươi tưởng chỉ là đi chơi sao ?. . .. .Người rỗng rang thì đi chơi. . . .Còn người tu thì là cơ hội để gặp nhiều thiện tri thức. Chuyện trò với họ để học tập và kiểm tra cái biết cái hiểu của mình. Cọ xát với thực tiễn muôn màu muôn vẽ của cuộc sống để tập thích ứng tình huống. Xem Thầy mình giải quyết các việc cụ thể ấy như thế nào? . . . .Có dịp gặp muôn ngàn cái chùa, thấy muôn ngàn kiểu tượng Phật, tiếp xúc với nhiều pháp tu khác nhau, là dịp tốt để học về giáo lý, hạnh tu và pháp tu của các vị ấy,  . . Gặp gở nhiều người thuộc nhiều môn phái khác nhau, ứng dụng bát nhã và mật pháp trong giao tiếp. Tận mắt thấy cảnh đời muôn màu muôn vẽ để học về lý nhân duyên, ứng dụng từ bi hỷ xả trong giao tiếp để luôn giữ được tịnh và an lạc giữa cảnh chợ đời lừa lọc và thói đạo đức giả.

Có thể nói, công lực, kiến thức và hạnh tu của mình được dịp ứng dụng và kiểm tra từng giây từng phút khi cọ xát với thực tiễn sinh động. Cuộc đời này chính là trường học lớn với thực tiến muôn màu muôn vẽ. Thầy ngươi sẽ thông qua giáo cụ trực quan ấy mà giảng giải cắt nghĩa và áp dụng giáo pháp Như Lai để thực tiễn đạt được cảnh tịnh, cảnh an lạc và đồng cảm với bá nhơn bá tính.

Này Cỏ May, khi đến một địa phương nào đấy mở lớp KCDS theo lời mời của chính quyền địa phương ấy. Thì lớp học KCDS là của bà con bệnh nhân nhằm rèn luyện, tăng cường sức khỏe và điều trị bệnh cho họ.. Còn các cuộc "rong chơi" là để rèn luyện cho chư huynh tính Thiền trong cuộc sống. . . .hề hề. . .

Những cuộc "rong chơi" như vậy, thường là vượt đèo leo núi và phải đi bộ qua những quảng đường dài. Đi với Thầy ngươi, nếu ngươi không có nội lực sung mãn thì nhất định sẽ theo không kíp. Nắng mưa và các nghịch cảnh sẽ làm ngươi được trui rèn với sự hướng dẫn tức thì tức khắc của bổn sư ngươi.

Hề hề. . . .Này Cỏ May, đi thực tiễn như vậy qua các cuộc rong chơi. Thì mới thực sự có Thầy ra Thầy, Trò ra Trò và Pháp thực Pháp, mà không phải hí luận, hí sự suông hay là học vẹt theo lối mòn của phàm phu.

Này Cỏ May, ông theo Thầy mình đi vào giữa cuộc đời sinh động như vậy thì tu mới ra tu, sống mới ra sống, học mới thực học và dụng mới thực dụng. . . .Lửa thử vàng, gian nan thử sức, lôi cuốn thử đại định, lừa lọc gian trá thử bát nhã, ngoại đạo thử thần thông, hí luận thử thiền ngữ, tình huống nghịch cảnh thử khế lý khế cơ. . . .tham sân si thử "Con người thật" và đau khổ thử niết bàn.

Hề hề. . . . Này Cỏ May, như vậy từng giây từng phút trôi qua khi ông có duyên được "Rong chơi" với Thầy và chư huynh của mình, thực sự chính là lúc ôngi đang trì, đang tụng, đang học, đang ứng dụng  bộ kinh Pháp Hoa vô tướng vĩ đạị và huyền nhiệm là thực tiễn sinh động của cuộc đời này. Chơi mà học, học mà chơi. . . .chẳng biết đâu mà lần. . . .Học và Dụng như thế mới thật là thú vị chứ ! . . . .Hề hề. . . .

Thôi ta mắc đi chơi đây, không rảnh đâu mà nói với ông nhiều. Hôm nay ta leo núi Tà Cú chơi, ông có muốn đi chơi với ta không thì đi..Núi này có mật pháp của Tổ Sư Lâm Tế ẩn tàng trong từng gốc cây hòn đá. Ta đưa chư huynh lên đấy chơi để đón lấy hương vị thiêng liêng bất tư nghì. Ông có muốn "Rong chơi" không thì đi. . . .

Hề hề. . . .núi vẫn còn đủ chỗ cho ông đấy.

. . . . .

Rong chơi Núi Tà Cú / Bình Thuận/ 21/7/2010