July, 2010

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Tâm lý khí công

Bài viết chính của duongsinh.net
 • Mây bay trên trời xanh

  • 0 Comments

  Như mây bay trên trời. Bay đầy trời mà không để lại dấu vết gì.

  Này Cỏ May :

  -          Đừng ham thuyết giảng mà nên yên lặng lắng nghe. Khi lắng nghe người khác, thì nét mặt thanh tịnh, nụ cười yên lặng, tùy hỷ với những điều tốt đẹp và không công kích những điều mình cho là không đúng. Đấy là vì tâm Phật thì nhìn đâu cũng Phật. Còn tâm nhị nguyên nhìn đâu cũng thành đấu tranh.

 • Núi vẫn còn đủ chỗ cho ông đấy. . .

  • 0 Comments
  Hề hề. . .ngươi tưởng chỉ là đi chơi sao ?. . .. .Người rỗng rang thì đi chơi. . . .Còn người tu thì là cơ hội để gặp nhiều thiện tri thức. Chuyện trò với họ để học tập và kiểm tra cái biết cái hiểu của mình. Cọ xát với thực tiễn muôn màu muôn vẽ của cuộc sống để tập thích ứng tình huống. Xem Thầy mình giải quyết các việc cụ thể ấy như thế nào? . . . .