Trăng treo trên mây

Gió đùa vui bên ngọn cây

Ta chơi với trăng

Nhâm nhi chén trà trăng

Gió ngừng thổi

Trăng yên lặng nhìn

Ta với cái không

Lặng yên

Tan

 

Quỳnh Anh/

. . . . . .

Ngẩu hứng từ bài thơ trên:

Đêm trăng chơi đàn

Trăng treo trên mây

Gió đùa vui ngọn cây

Đầy vơi ly trà trăng

Tiếng đàn cong hóa thẳng


Gió ngừng thổi

Trăng yên lặng nhìn

Trà đắng

Trăng đắng

Nhưng mắt em đầy nắng.


Cỏ May/
                                        (Trăng đắng)

. . . . . .


Thuyền và Trăng

Thuyền thả mình trên sông

Dòng chảy âm thầm trôi

Con cú kêu trong đêm

Tĩnh

Tất cả trong im lặng

Thuyền và trăng làm một

Hòa vào với đất mẹ

Ôi mẹ vũ trụ

 

 Quỳnh Anh/

. . . . . .

Ngẩu hứng từ bài thơ trên:


Cú kêu đêm trăng

 Sông trôi

Trăng đầy thuyền

Tiếng cú kêu sương

Từng giọt rơi xuống thuyền

Trăng tràn ra lênh láng

Ta buông đàn

Bởi tiếng đàn chẳng biết máng vào đâu

 

Cỏ May/

 

   ( Bởi tiếng đàn chẳng biết máng vào đâu)

. . . . .

Hư Không

Ta đi

Như không đi

Ta ngồi

Như không ngồi

Ta ở đây

Như không ở đây

Ta là ngươi

Ngươi là ta

Tất cả là hư không

 

Quỳnh Anh/

. . . . . .

Ngẩu hứng từ bài thơ trên:

 

Bất Nhị

Đi biết thật đi

Ngồi biết thật ngồi

Ở đây biết thật sự ở đây

Bây giờ biết thật sự bây giờ

Luôn biết ta thật sự đang là . . . .

Ha ha. . .ha

Vượt qua sống chết.


Cỏ May/                                          
                                                   ( Bến Mơ)