June, 2009

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Tâm lý khí công

Bài viết chính của duongsinh.net
 • Học Thiền

  • 2 Comments
  Nhớ ngày tháng 6/2008 tìm đến Thịnh Quang học Thày)

  Gió hiu hiu , hoe hoe vàng sắc nắng.
  Ngồi nơi đây,trong tĩnh lặng không gian.
  Nghe hơi thở,đang thấy mình tồn tại.
  Trước Hoá thân  _  hiện hữu đức Từ Bi


 • Hoa rơi chân bước

  • 3 Comments
  Lặng lẽ hoa sứ rơi
  Lặng lẽ bước chân Người
  Áo nâu sồng trong nắng
  Áo nâu sồng trong mưa