February, 2004

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Tâm lý khí công

Bài viết chính của duongsinh.net
  • Về thôi

    • 1 Comments
    Khi em buồn, anh bảo chỉ là gió và em chính là cây Gió sẽ lặng và cây thôi lay động Em sẽ trở về như những ngày xưa… Em thầm hiểu, anh cũng chỉ là gió...