January, 2004

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Tâm lý khí công

Bài viết chính của duongsinh.net
  • Bức tranh treo ngược

    • 0 Comments
    Thầy treo một bức tranh lên phòng trà, đại bàng xoải hai cánh bay ngang bầu trời, bên dưới là vạn lý trường thành hùng vĩ, kéo dài hết tận chân trời, hết tháp canh, lại tường, lại tháp canh, lại tường. Một vài đám mây đang che khuất mặt trời đang tỏa sáng.