January, 2011

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
 • Giáo án liệu trình A dành cho người mới bắt đầu tập KCDS (mới nhất) /Thanh Hóa /14/1/2011

  • 0 Comments
  Thưa chư huynh và các bạn.
  Nhận thấy Thầy liên tục cải tiến cách tập để phương pháp gia tăng hiệu lực và ngày càng dễ thực hành hơn.
  Qua lớp KCDS ở Thanh Hóa này, Thầy lại có một số cải tiến quan trọng. Nên tôi đã ghi âm và đánh máy lại một số bài giảng của Thầy và đưa lên đây. Để chư huynh và các bạn có tư liệu tham khảo và thực hành .
  Chúc các bạn có được niềm vui và lợi ích qua việc thực hành KCDS.