1.    Đảnh lễ:

Khi đảnh lễ Như Lai thì ai là người đang đảnh lễ?

Thể xác vật lý, tâm trí nhị nguyên hay Con Người Thật của ta?

Con Người Thật của ta thì không Vô Thức Bản Năng mà cũng không nô lệ cho " tâm lý đám đông".

Thể xác vật lý làm thì không phải mình làm mà là vô thức bản năng đang làm!

Tâm Trí Nhị Nguyên làm thì không phải mình làm mà là "tâm lý đám đông" đang làm !

Con Người Thật thì luôn yên lặng mà tràn đầy nhận biết, luôn tịnh luôn an lạc và cùng trôi với vạn pháp.

Trong trạng thái ấy, nếu hợp nhất với Như Lai qua trường năng lượng, còn gọi là được chư Phật sở hộ niệm. Trong lòng tràn đầy kính ái và biết ơn Như Lai. Hành giả phát một niệm xin đảnh lễ ngài. Thế thì tự nhiên năng lượng sẽ biểu thị thành động tác đảnh lễ, như nước lấy hình dạng vật đựng vậy. Không phải thể xác mình làm, mà là Cái Nhận Biết hợp nhất với trường năng lượng tự biểu thị như vậy.

Hề hề. . . ta có hỏi việc này, Già Năm cười và bảo, đó là: " Tánh tự khởi dụng".

2.    Học kinh:

Khi tụng kinh thì ai là người đang tụng ?

Thể xác vật lý, tâm trí nhị nguyên hay Con Người Thật của ta?

Con Người Thật của ta thì không Vô Thức Bản Năng mà cũng không nô lệ cho " tâm lý đám đông".

Thể xác vật lý làm thì không phải mình làm mà là vô thức bản năng đang làm!

Tâm Trí Nhị Nguyên làm thì không phải mình làm mà là "tâm lý đám đông" đang làm !

Con Người Thật thì luôn yên lặng mà tràn đầy nhận biết, luôn tịnh luôn an lạc và cùng trôi với vạn pháp.

Trong trạng thái ấy, nếu hợp nhất với Như Lai qua trường năng lượng, còn gọi là được chư Phật sở hộ niệm. Trong lòng tràn đầy kính ái và biết ơn Như Lai. Hành giả chú tâm vào lời dạy của Như Lai hay âm thanh các thần chú bất tư nghì. Thế thì tự nhiên năng lượng sẽ biểu thị thành động tác tu học, như nước lấy hình dạng vật đựng vậy. Không phải thể xác mình làm, mà là Cái Nhận Biết hợp nhất với trường năng lượng tự biểu thị như vậy.

Hề hề. . . ta có hỏi việc này, Già Năm cười và bảo, đó là: " Tánh tự khởi dụng".

3.    Làm Phật sự:

Khi làm Phật sự  thì ai là người đang làm ?

Thể xác vật lý, tâm trí nhị nguyên hay Con Người Thật của ta?

Con Người Thật của ta thì không Vô Thức Bản Năng mà cũng không nô lệ cho " tâm lý đám đông".

Thể xác vật lý làm thì không phải mình làm mà là vô thức bản năng đang làm!

Tâm Trí Nhị Nguyên làm thì không phải mình làm mà là "tâm lý đám đông" đang làm !

Con Người Thật thì luôn yên lặng mà tràn đầy nhận biết, luôn tịnh luôn an lạc và cùng trôi với vạn pháp.

Trong trạng thái ấy, nếu hợp nhất với Như Lai qua trường năng lượng, còn gọi là được chư Phật sở hộ niệm. Trong lòng tràn đầy kính ái và biết ơn Như Lai, vị Phật đang ẩn tàng trong sự sự vật vật. Hành giả chú tâm vào Phật sự. Thế thì tự nhiên năng lượng sẽ biểu thị thành động tác và lời nói, như nước lấy hình dạng vật đựng vậy. Không phải thể xác mình làm, mà là Cái Nhận Biết hợp nhất với trường năng lượng tự biểu thị như vậy.

Hề hề. . . ta có hỏi việc này, Già Năm cười và bảo, đó là: " Tánh tự khởi dụng".

Ba Gàn/14/10/2009

. . . . . .

( Đi thì Biết mình đang đi.  Mây thì Thấy như mây.  Núi thì Thấy như núi.  Đời thì Thấy như đời.  Mình thì Thấy mình đang nhận biết và an lạc / 13/10/2009)Sông quê uốn khúc như hình con Long / 13/10/2009

Nơi luyện công là đỉnh Hòn Chùa mây mù mờ mịt / 13/10/2009

Đấy / 13/10/2009

Bái dốc /13/10/2009


Cho em thở tí đã. . .hề hề. . .!/13/10/2009

Lá bên đời chờ đợi, người rong chơi chưa về / 13/10/2009

Mẹ đang chờ con trong mưa/ 13/10/2009

Đảnh lễ tam bảo/ 13/10/2009

Chảo mã tấn song luyện/ 13/10/2009

Đở thượng song luyện/13/10/2009

Đở hạ song luyện/ 13/10/2009

Tập đở thượng /13/10/2009

Bạt trái và bạt phải /13 10/2009

Múa Quạt / 13/10/2009

Dịch cân kinh với lượng công / 13/10/2009

Đội Công Năng Nha Trang luyện công / 13/10/2009

Giải lao thôi!. . .Mít rừng thơm và ngọt quá!  Nào. . . mời các bạn  / 13/10/2009

Lông bông trăm núi ngàn sông. Tâm thông chùa Núi, nhớ mùi cháo môn / 13/10/2009
. . . . . .

Chỉ là chơi thôi mà!

Chỉ là chơi thôi mà. Dụng công, dụng lực, dụng cố gắng làm gì. Để cho mọi sự trôi qua kẻ tay. Để cho mọi việc trôi qua tâm rỗng. Để cho mọi chướng ngại tự đến khắc tự đi.

Thân tự do tự tại, cái làm tự nó làm, mình làm làm gì chứ?

Tâm thưởng nhàn vô sự, cái biết tự nó biết, cần chi cố gắng để biết chứ. Cái vui tự nó thường vui trong yên lặng cần chi có nguyên nhân mới vui.

Chơi ở chùa thì biết đang chơi ở chùa. Chơi ở đời thì biết đang chơi ở đời. Ăn mặc thọ dụng tự đến, mình lo chi chứ. Nói cười giảng pháp độ sanh tự hoạt dụng mắc mớ chi dụng công dụng lực dụng hy sinh.

Hề hề. . . .nói chung chỉ là chơi thôi mà! Đừng tưởng làm thiệt mà mất vui đi. . .!

Ủng hộ hay chống đối như thấy mây bay trên trời. Khen chê thị phi như nghe tiếng vượn hú đầu non. Thành bại thịnh suy như núi rừng sau cơn mưa khí đá bốc ra mờ mịt. Tịnh như trăng treo đầu cành trúc. Động như thác đổ liên miên bất tận xuống vực sâu không đáy. Phật và Ma Quỉ mênh mang bàng bạc như hiu hắt sương thu. Chứng đắc như thu về lá vàng rơi đầy mặt đất. Ngộ như gặp hổ ngoài cửa động, chấp tay Mô Phật đường ai nấy đi. Giác như đá tai mèo đâm vào chân kêu lên tiếng . . .Á. . .! Ăn như nước núi chảy vào hố sâu thăm thẳm. Uống như rồng lấy nước, nước hồ phọt lên tận chín từng mây. Ngủ như đất rừng im lìm sau cơn mưa đầu mùa bất chợt. Thụ khí như cơn lốc xoáy bốc đất đá lá rừng quay cuồng lên tít tận trời cao. . .cao thật cao. . .đến vô cùng vô tận. Chơi thì gió lang thang khắp hang cùng ngõ hẹp. Độ sanh như sau cơn mưa, cỏ mùa xuân tự lên xanh ngắt. Nghịch pháp như mùa khô hạn, có tiếng sấm rền báo hiệu mưa đã về kêu mầm xanh thức dậy. Thuận duyên như gió thổi, rừng trúc lắc lư nghiêng mình múa may theo chiều gió. Tỉnh giác thì như trăng soi cứ soi mà rừng trúc chuyển động cứ chuyển động, thác chảy cứ chảy, chim cú kêu cứ kêu, ta tụng kinh cứ tụng, nào có ảnh hưởng chi nhau, ánh sáng của nhận biết đâu có cản trở gì chuyển động của sự sống.

Haha. . .ha. . .ăn cơm rau rừng, uống bát chè núi đắng ngắt, vỗ bụng cười, ta gầm lên tiếng ÚM. Thác đổ rừng khuya, Ma Quỉ và thú rừng gầm theo phụ họa.

Haha. . .ha. . .sau cơn mưa, rừng khuya yên lặng và ẩm ướt, mùi cửu lý hương nồng nàn, ta ngồi thiền yên lặng giữa bầy muỗi đói vo ve, mỉm cười gầm lên tiếng HUM. Thần Thánh yên lặng, Ma Quỉ yên lặng, núi rừng yên lặng, mặt trăng yên lặng, gió rừng ngừng xào xạc, suối rừng ngừng tuôn róc rách, muôn dặm muôn vật đều lặng thinh.

Haha. . .ha. . .gió hú đầu non, mặt trời lên đỏ thẩm, đồng cỏ chập chờn muôn ngàn cơn sóng bạc, thú rừng chạy nhảy, chim hót reo vui, Ma Quỉ và Chư Thiên nhảy múa hát ca, ta ngồi uống trà bên bờ suối, mỉm cười gầm lên tiếng . . . A. . .Muôn vật đều tự điều hòa, Ma Quỉ thôi loạn động, thú rừng và chư Thiên cùng hòa chung giọng điệu. Mặt trời cười. Tượng Phật trong thạch động cười. Ly trà cười. . . .Núi rừng cười. . .Ta không cười, nhưng cái cười tự mỉm cười yên lặng khắp thân tâm.

Mây/14/10/2009

. . . . . .

(Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn/ Tranh thiền/Ba Gàn )Trà chiều / 13/10/2009

 

Trà mưa / 13/10/2009

 

Khán cước hạ ? / 13/10/2009

 

Pha trà  / 13/10/2009

 

Chánh điện không đủ chổ, ngồi tràn ra cả ngoài sân / 13/10/2009

 

Luyện công qua 7 luân xa / 13/10/2009

 

Tập Đại Bi Huyền Công / 13/10/2009Thiết Phiến công / 13/10/2009

 

Thầy phân thế bài Nhu Quyền/ 13/10/2009

 

Luyện công tại 7 luân xa / 13/10/2009

 

Hướng dẫn cách phát công trị bệnh gián tiếp một lần cho nhiều bệnh nhân/ 13/10/2009

 

Tập Phát Công Trị Bệnh Trực Tiếp /13/10/2009

 

Tam Mật tương ưng / 13/10/2009

 

Kết hợp Dịch Cân Kinh Lượng Công và Cân Bằng Nước / 13/10/2009

 

Hướng dẫn điều khí dùng Lôi Hỏa Châm để trị bệnh cho người khác / 13/10/2009

 

Thảo luận / 13/10/2009

 

Con mất ngủ lâu năm, đau đớn toàn thân, đã điều trị nhiều nơi mà không khỏi, xin Thầy cứu con/ 13/ 10/2009

 

Tượng cổ chư Thiên chùa Núi/ 13/10/2009

 

Hề hề. . .Này Cỏ May. . . . / 13/10/2009

 

Rau rừng chấm với tương chưng, chưa ăn đã thấy tưng tưng trong lòng. . . .hề hề. . ./13/10/2009

 

Chào rừng núi ta đi, hẹn đúng kỳ mai nở / 13/10/2009

 

Rừng xưa hoa nắng lưa thưa, dấu chân kỹ niệm cũng vừa rêu xanh. . ./13/10/2009

 

Khi tựa lưng vào vách đá. Hoát nhiên ta chợt biết : Thân tâm ta chính là nhà của Như Lai / 13/10/2009

 

Đường xưa mây trắng còn bay.

Lung linh hoa nắng gió lay cành điều

Đầu non vượn hú  kêu chiều

Nhớ người năm cũ trăm điều xót xa

 

************

Mời các bạn xem phim: 

Nội dung phim:   Luyện công ngày mưa

. . . . . . . .

Nội dung phim:  Thông công đảnh lễ bằng năng lượng giác ngộ

. . . . . .

 

Này Cỏ May. . . .

Ông hãy luôn nhận biết tỉnh giác để làm như sau:

Mặc quần áo thì hãy mặc đồ vải nhẹ nhàng rộng rải khiêm tốn để cơ thể không cần phải dùng tí lực nào. Đừng vì lời khen của người khác mà gây ra sự khó chịu cho cơ thể.

Sinh hoạt thì hãy trường trai tiết dục, thức ăn chay cũng phải nhẹ nhàng thanh khiết, dùng rau hoa quả ngủ cốc tự nhiên, đừng dùng đồ chay chế sẳn đắc tiền mang hình dáng động vật. Khi ăn uống thì ăn gần no là dừng, đừng ăn no hoặc thậm chí quá no dù thức ăn có ngon cách mấy đi nữa. Làm như vậy để luôn ăn ngon và có lợi cho sức khỏe.

Tránh nơi ồn ào đấu tranh thị phi hơn thua. Tránh người hay gây gổ cải cọ giành đúng sai phải trái. Nên thường ở nơi thanh tịnh, nơi núi rừng hoang vắng, nên gần người thiện trí thức ít nói chỉ hay mỉm cười trong yên lặng.

Nhìn cái gì, nghe cái gì, khiến tâm mình tịnh an lạc không kích dục không khởi sân si thì nhìn thì nghe. Nhìn người nào, nghe người nào mà thấy tâm mình kích dục khởi sân si đấu tranh thì lập tức nên đi tránh chổ khác.

Đồ dùng thì hãy dùng ít nhất, vừa đủ cần thiết, không thừa mà cũng không thiếu. Tốt hơn hết là không sở hửu, đi vào nhân gian giúp mọi người tu học theo phương pháp KCDS để họ lành thân và tâm bệnh, mọi người qua đó sẽ cho ăn, cho mặc, cho chổ ngủ và phương tiện di chuyển. Chỉ nhận ít nhất, đồ rẽ nhất, khiêm tốn nhất, vừa đủ dùng cho một lần, và không lấy để dành.

Tha nhân là địa ngục, do vậy khi không cần thiết thì đừng tiếp khách. Nếu có việc cần phải gặp thì vừa nghe họ nói phải vừa trụ tâm vào danh hiệu Phật để không bị lời nói và hành động của họ làm rối loạn tâm. Đừng để phiền não chướng ngại đấu tranh thị phi của họ qua lời họ nói tác động đến tâm mình. Hãy mỉm cười yên lặng làm như nghe nhưng thực ra mình cứ trụ chắc tâm vào danh hiệu Phật và chỉ mong họ đi là mình thoát nạn.

Chổ an cư nếu cần thiết chỉ là nhà lá đơn sơ trong rừng hay ngoài  môi trường tự nhiên, vừa đủ che mưa nắng, không xây chùa to Phật lớn gây tốn kém phiền hà chúng sanh. Tu với Phật tại tâm không trụ vào hình tướng.

Đi đứng nằm ngồi ngủ nghĩ cũng vậy luôn nhẹ nhàng, dụng ít lực nhất mà tạo sự thoải mái nhất cho mình và cho người chung quanh. Đừng để đi đứng nằm ngồi ngủ nghĩ của mình gây phiền hà khó chịu cho mình và cho người khác.

Khi tập KCDS thì tập nhẹ nhất chậm nhất, ít động tác nhất, luôn thuận tự nhiên để không dụng tí lực nào của thể xác và không dụng tí lực cố gắng nào của tâm lý. Nhờ vậy cơ thể luôn khỏe mạnh thoải mái an lạc, tâm lý luôn vui vẽ hạnh phúc.

Khi nói với người khác hãy nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, không đao to búa lớn, nói ít nhất, chỉ nói việc cần thiết, nghe và mỉm cười yên lặng là chính. Hãy dùng lời nói của mình làm người khác hạnh phúc, khi lời nói của mình có thể làm người khác buồn thì đừng nói.

Đừng bao giờ nói chuyện phiếm, đừng bàn chuyện chính trị, chuyện riêng tư của người khác, đừng phán xét kẻ khác. Chỉ nghe và nói về chuyện tu học và chuyện đạo mà thôi, mà ngay việc ấy cũng nghe là chính chứ đừng dành nói để thể hiện mình.

Luôn tùy hỷ và tùy thuận chúng sanh. Không có ý muốn riêng, ý muốn của mình là ý muốn của chúng sanh.

Pháp tu phải đơn giản nhẹ nhàng dể làm dể học có hiệu quả thực tiển không sa vào lý thuyết suông hay nghi lễ rườm rà rắc rối gây tốn kém vô ích.

Mình ở đâu thì tịnh an lạc lan tỏa ra chung quanh qua lời nói hành động, khiến mọi người chung quanh ở gần mình đều thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn trước, vui vẽ hạnh phúc hơn trước, đồng cảm với nhau hơn trước. Nếu mình đi đến đâu, đấu tranh thị phi khởi lên đến đấy, thì biết đạo hạnh của mình còn kém lắm, cần phải siêng năng quán tâm, sám hối, tu tịnh nhiều hơn nữa. Hạnh phúc của những người chung quanh mình, biểu thị mức độ công phu và đạo hạnh của mình tới đâu.

Khi người khác hiểu lầm gây thị phi với mình, thì việc to coi như việc nhỏ, việc nhỏ coi như không có, không tranh cải đôi co chứng minh mình oan, mình đúng. Yên lặng mỉm cười nhận phần thua phần thiệt về mình, từ bi hỷ xả, chỉ nhớ cái hay cái dể thương của họ, còn việc thị phi hay mặt xấu của họ thì đừng nghe, đừng chấp, đừng để ý làm gì. Nếu định lực không đủ thì hãy trụ tâm vào danh hiệu Phật, yên lặng mỉm cười, nét mặt tịnh an lạc, cử chi khoan thai từ tốn. Chờ họ nói xong đảnh lễ họ và đi tránh chổ khác.

Khi viết, thì hãy viết ít nhất, lời lẽ nhẹ nhàng, không đao to  búa lớn, không công kích ai. Hãy dùng câu văn của mình đem lại niềm vui hạnh phúc và sự an lạc cho người đọc, cho dù họ là ai. Nếu lời mình viết gây người khác buồn thì đừng viết.

Đừng làm Thầy thiện hạ mà hãy luôn làm học trò của Như Lai. Hãy phát hiện cái hay cái đẹp nơi người khác để học tập và đừng để ý gì đến mặt bất toàn của họ. Làm như vậy để mối thiện cảm của ta với mọi người ngày càng lớn hơn.

Khi nghe người khác khen ông Thầy khác hay, khen bà thầy khác giỏi, khen chùa khác đẹp, khen cuốn sách người khác viết hay và bổ ích, đề cao thầy này thầy nọ, pháp môn này pháp môn nọ. . .v.v. . .thì hãy tùy hỹ, tán thán công đức và tỏ lòng ngưỡng mộ những vị ấy, những nơi ấy, những cuốn sách ấy, chớ bao giờ khởi tâm ganh tị làm mình có lời nói và hành động chê bai hoặc công kích. . . . .

Này Cỏ May, ông thấy đấy, nói chung từ lời nói, hành động, ý nghĩ và cách xử lý công việc thì đều luôn nhỏ nhẹ, thanh tịnh, an lạc, tùy hỷ, và tùy thuận chúng sanh. . . .Già chỉ nói một vài kinh nghiệm ông hãy áp dụng nguyên tắc ấy trong mọi việc ở mọi nơi và mọi lúc thì Thân và tâm của ông sẽ thường an lạc.

(Hai Lúa/ Ghi lại ở lớp tập của Đội Công Năng Khánh Hòa Nha Trang / 13/10/2009)

. . . . . .

Nam Mô A Di Đà Phật

Trong đợt sinh hoạt tại miền Trung vừa qua, thầy có thị phạm :

-  Dùng kỹ thuật Bakti tự vận công khai mở toàn bộ hệ thống luân xa trên cơ thể

-  Kỹ thuật dùng huyền công cứu cò mổ và phát công trực tiếp vào ổ bệnh cho bệnh nhân. 

-  Kỹ thuât thông công dùgg Đại Thủ Ấn phát công trực tiếp để trị bệnh và điều hòa nguyên khí cho người khác

Nhận thấy đây là những tư liệu quí. Mình liền ghi hình lại và tải lên đây, để chư huynh và các bạn nào quan tâm có thể tải về máy để tự hành công và làm giáo án phục vụ các lớp KCDS nâng cao do mình phụ trách.

Chúc các bạn và chư huynh tập KCDS có kết quả . Dùng KCDS giúp đở được cho mọi người chung quanh mình tăng cường sức khỏe, thân và tâm lành bệnh, sống vui sống khỏe và sống có ích.

 

Nội dung phim:   Tự khai mở hệ thống luân xa trên cơ thể bằng kỹ thuật Bakti.

 

Nội dung phim:   Dùng huyền công cứu cò mổ và phát công trực tiếp vào ổ bệnh của bệnh nhân.

 

Nội dung phim:    Thông công dùng Đại Thủ Ấn phát công trực tiếp để trị bênh và điều hòa nguyên khí cho người khác


. . . . . .

Đi chơi Hòn Đỏ, Hòn Chồng

Kia là Núi Cô Tiên, trông như cô gái đang nằm xỏa tóc xuống biển xanh. Phía dưới là Hòn Chồng. Còn phía trước mặt là Hòn Đỏ, toàn là đá granit màu đỏ như máu, phản quang dưới ánh mặt trời rất đẹp. Hòn Đỏ có chùa Từ Tôn, có các hang động tự nhiên, có các bải tắm kín đáo đẹp như cảnh tiên. Trên đảo cây cối xanh tươi, hoa nở bốn mùa, gió mát lồng lộng, chim chóc suốt ngày ca hát véo von. Tiếng chuông chùa ngân nga hòa tiếng sóng biển vỗ đều đều vào gành đá. Ngày còn nhỏ ta thường cởi quần áo đội lên đầu bơi ra Hòn Đỏ vào các hang động luyện công. Bây giờ thủy triều đang lên chúng ta nên đi thuyền ra đấy chơi rồi chiều qua chơi Hòn Chồng trước khi quay về tiệm Cô Tấm ăn cơm chay.

Sau khi đảnh lễ Phật, dạo chơi quanh đảo, các bà các cô xuống bếp đúc bánh xèo chay để ăn trưa chơi. Còn cánh đàn ông thì xuống biển tắm. Mấy anh miền Bắc và Tây Nguyên nhiều anh còn chưa biết biển là gì. Ông Mập cười, chỉ vào đám hàu bám đầy trên mặt đá rêu xanh trơn tuột:

-       Nè, mọi người phải mang dép vào, nếu không sẽ bị hàu cắt chân đấy. Không được vịn tay vào các vách đá, vì sóng biển sẽ kéo, khiến hàu cắt rách tay.

Sóng đập vào gành đá ào ào, tung bọt trắng xóa. Nắng vàng như mật ong chảy qua các đám hoa tigôn đỏ hồng phía trên rất nhiều ong mật đay bay vo ve. Ngoài phía đại dương bao la, đảo xa lờ mờ, tàu đánh cá nhỏ li ti. Cua đá và còng chạy từng bầy trên cát và chim hải âu quang quác trên bầu trời xanh ngắt, lác đác mây trắng bồng bềnh trôi. . . .

Một cậu miền Bắc lò dò bước xuống biển bị sóng đánh lăn cù trên mặt đá. Mọi người hoảng hốt chạy lại đở lên thì tay và lưng đã bị hàu cắt nhiều nhát, máu tuơi đang rịn ra. . .Ông Mập cười hề hề:

-       Không sao đâu nước biển sát trùng mà sẽ mau lành thôi, không có gì, đừng sợ.

Tắm xong chúng tôi tòn ten trên các cánh võng cột dưới tán những cây kè nước rậm rạp, ngủ ngon lành. . . thoải mái thật. . . Ngủ xong dậy ăn bánh xèo rồi lên thuyền quay ra Hòn Chồng.

Thầy tranh thủ ngồi luyện công trên bờ đá để ghi hình làm giáo án. Chung quanh sóng vỗ ào ào tung bọt trắng xóa. Cua đá và còng chạy chung quanh, trên đầu chim hải âu nương gió đại dương chập chờn bay lượn.

Mua vé vào Hòn Chồng xong, chúng tôi ngồi uống càphê tại sân Nhà Rường dưới tán một cây phượng vĩ cành lá sum sê để chờ các bà các cô. Ngày còn nhỏ tôi thường cùng chúng bạn leo lên các vách đá cheo leo, lẻn vào các chổ hang khuất để chòng gheo các đôi tình nhân đang tâm sự. Khi họ rượt thì rủ nhau nhảy ùm xuống biển cười khanh khách. Kia là hòn đá bằng, tôi thường bơi ra leo lên tập võ. Còn đây là cái hang mỗi khi có chuyện buồn tôi lại ra đây nằm một mình để tiếng sóng biển đều đều ru mình vào giấc ngủ quên đi mọi sự. Than ôi! Bây giờ Hòn Chồng vẫn còn đây, Hòn Vợ cũng còn đây, Ông Tiên, Hải Cẩu, vết bàn tay, vết bàn chân của người Khổng Lồ vẫn còn đây. Nhưng bạn bè thời thơ ấu thì không còn ai cả. Còn tôi mái đầu đã điểm hoa râm mà chuyện đời chuyện đạo vẫn còn lang thang khắp nẽo ta bà.

Mấy anh em cùng đi thay nhau vào giả vờ vận công đẩy hòn đá chẹt chổ cổng trời, ướm bàn tay mình vào vết bàn tay người khổng lồ để có sức mạnh trời ban. . .chui vào các hang động, cười đùa thỏa thích, gió mát lồng lộng, vô lự vô tư. Tôi chợt thương các vị huynh những lớp trước, chịu cực chịu khổ nhiều, nghiệp đời khiến họ vội rời xa đường đạo mà còn chưa được hưởng những giây phút hạnh phúc thật sự như ngày hôm nay. . .

Chiều về anh em môn sinh Sài Gòn ra thăm Thầy cũng khá đông. Mọi người ăn cơm chay ở quán Cô Tấm, uống trà ở quán Hoa Biển. Rồi hẹn nhau ngày mai sẽ đi Chùa Suối Đổ để luyện công và tắm thác bay. . . .Haha. . .ha. .Thật là một ngày đi chơi thú vị. . . . Hẹn ngày mai đi chơi về mình sẽ kể tiếp cho các bạn nghe.

Cỏ Gừng/17/10/2009

. . . . . . .

Xin phép Mẹ xuống trần rong chơi /14/10/2009

 

Ông Phật Cười ơi! . . . . .đi chơi với tụi con đi, ngồi đấy hoài làm chi cho mệt. . . .hề hề. . ./14/10/2009

 

  Chư Thiên ơi, ai có thích đi chơi Hòn Đỏ với chúng tớ thì đi. . . .Hề hề. . ./14/10/2009

 

Phật cũng đi chơi . . .hề hề. . . / Hòn Đỏ Nha Trang /14/10/2009

 

Qua cầu Vô Sở Trụ để xuống trần / 14/10/2009

 

Vừa xuống trần gặp ngay Cô Tiên đang nằm ngủ ở Vịnh Nha Trang . . .hóa ra cô Tiên đang chờ tụi này xuống để cùng đi chơi. . .hề hề . . ./Núi Cô Tiên/14/10/2009

 

Chờ thuyền bát nhã để ra Hòn Đỏ chơi . . .ngu gì bay qua cho mệt. . .hề hề. . ./14/10/2009

 

Lang thang chơi /Hòn Đỏ Nha Trang/14/10/2009

 

Luyện công chơi / Hòn Đỏ Nha Trang / 14/10/2009

 

Nằm võng chơi / 14/10/2009

 

Tắm chơi / Hòn Đỏ Nha Trang/14/10/2009

 

Đứng chơi /Hòn Đỏ Nha Trang/14/10/2009

 

Ngồi ngắm cảnh chơi / Hòn Đỏ Nha Trang/14/10/2009

 

Chụp hình chơi / Hòn Đỏ Nha Trang/14/10/2009

 

Quay phim chơi /Hòn Đỏ Nha Trang/14/10/2009

 

Thụ khí chơi/ Hòn Đỏ Nha Trang/14/10/2009

 

Phát công chơi / Hòn Đỏ Nha trang /14/10/2009

 

Vô sự là tiểu Thần Tiên /Hòn Đỏ Nha Trang/14/10/2009

 

Tiên mà hổng dám tắm tiên ! /Hòn Đỏ Nha Trang/14/10/2009

 

Đường qua Hòn Chồng/Nha Trang/14/10/2009

 

Xuống trần chỉ để đi chơi. Hơi đâu vướng bận cho đời mất vui. . . .hề hề. . ./Hòn Chồng Nha trang/14/10/2009

Chung tay đội đá vá trời / Hòn Chồng Nha Trang/14/10/2009

Bàn tay Người Khổng Lồ / Hòn Chồng/ Nha Trang /14/10/2009
Tiệc chay tẩy trần. . .vui ơi là vui. . . ./14/10/2009. . . . . . .

Nội dung phim:      Tập Dịch Cân Kinh với Lượng Công và Cân Bằng Nước

 

Nội dung phim:       Tự khai luân xa bằng kỹ thuật Bakti, Nhu Quyền

 

Nội dung phim:     Tập Trung Bình Tiên, tập Quạt, tâp Phát công trị bệnh trực tiép

 

Nội dung phim:      Thị phạm Xoa bóp day Bấm Huyệt sau lưng