Thư gửi chư huynh tham gia Diễn Đàn Khí Công

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Thư gửi chư huynh tham gia Diễn Đàn Khí Công

  • Comments 2

Nam Mô A Di Đà Phật

Khi có người hí sự và hí luận hoặc ác khẩu.
Đây là cơ hội rất quí và rất khó gặp, để chúng ta thể hiện tính nhân bản, khoan dung, từ bi và trí tuệ.
Hãy để cái đèn bên cạnh bóng đêm. Cái trắng bên cạnh cái đen.

Mô Phật, đây là cơ hội tốt để rèn tâm, nhất thiết đừng phan duyên, đừng mất ái ngữ và chánh ngữ. Đừng xem người công kích là kẻ thù hay đối thủ mà hãy biết ơn họ vì đã tạo điều kiện để chư huynh rèn tâm.
Này chư huynh đây là cơ hội tốt rất tốt rất khó gặp, hãy biết vận dụng nó làm đối lực để tiến tu kết quả.

Mình phải có trí tuệ để biết người nào thật tình muốn trao đổi để cùng tu học hay tìm hiểu nghiên cứu và người nào do sân hận bực tức đố kỵ ghen tức trong lòng nên có lời hí luận.
-  Nếu là người muốn cùng ta trao đổi học tập lẫn nhau hay góp ý xây dựng thì nên cảm ơn người ta, rồi sau đó dùng lời lẽ ôn hòa để nghị luận.
-  Nếu là người có ý hí luận gây đấu tranh, thì chỉ nên niệm Phật hiệu chứ tuyệt đối đừng trả lời.
-  Nếu họ tiếp tục ác khẩu thì trích kinh điển Như Lai hay chư Tổ, chứ tuyệt đối không trả lời.
-  Nếu họ tiếp tục gây căng thẳng thì chư huynh có thể đưa hình chư Phật hoặc chư Bồ Tát hay chư Tổ, chứ tuyệt đối đừng trả lời.
-  Nếu họ tiếp tục hí luận ác khẩu thì nên chọn truyện cười Thiền nhẹ nhàng để mua vui chứ không nên viết truyện cười công kích lại họ. . . .v.v. . . cứ thế. . .cứ thế. . .

Chư huynh hãy chọn sẵn các câu kinh phù hợp và hình chư Phật. . . .để chuẩn bị tiếp đón cho chu đáo và lịch sự

Mô Phật, chư huynh đang chơi trò lướt sóng, không có sóng thì làm sao chơi. . . .hề hề. . .
Hãy nương vào đó để đùa chơi cho khoái. . . .hề hề. . .

Chúc cho chư huynh đi giữa chợ đời mà không rời thế Tịnh và an lạc.


 Ông Già Xóm Núi/17/5/2009

. . . . . . .

Múa Quạt/Tượng tựa đá/Ba Gàn thực hiện ở Tổ Đường Xuân Mai Hà Nội

 

Một cái tranh tường ở tu viện Drepug/Tây Tạng


Cổng Tam Quan/Nhà Tổ Xuân Mai-Hà Nội/18/5/2009

Comments
  • Thật sự rất khó để luyện, phải cố gắng thật nhiều...cám ơn huynh

  • Cảm on bài viết của huynh ! Thực sự là rất khó , khi đệ kịp nhận ra và cảm ơn người công kích thì đệ thấy minh đã kịp ghét họ rồi ! :-) khó lám , khó lắm

    Cảm ơn huynh !