May, 2009

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
 • Bài tập Khí Công Nâng Cao tháng 4+5+ 6/2009 - Asana Gậy

  • 1 Comments

  Đây là bài tập do Thầy sáng tác cách đây 10 năm.
  Thầy đã dạy lần đầu tiên tại chùa Suối Ngỗ/ Khánh Hòa và lần thứ nhì tại sân Rồng xã Bình Định Huyện Kiến Xương/Thái Bình cách đây 6 năm.
  Đoạn phim tư liệu dưới đây ghi tại sân Rồng Thái Bình.
  Chư huynh có thể nhìn băng hình này để biết cách vận khí tập bài tập phối hợp này.
  Gọi nó là bài tập phối hợp, bởi nó liên kết các động tác Yoga vốn rời rạc thành một bài liên hoàn không kẻ hở, bằng cách dụng nội lực phối hợp các động tác Yoga phù hợp với kỹ thuật chân tấn và cầm nã thủ của võ cổ truyền dân tộc.
 • Thư gửi chư huynh tham gia Diễn Đàn Khí Công

  • 2 Comments
  Nam Mô A Di Đà Phật
  Khi có người hí sự và hí luận hoặc ác khẩu.
  Đây là cơ hội rất quí và rất khó gặp, để chúng ta thể hiện tính nhân bản, khoan dung, từ bi và trí tuệ.
  Hãy để cái đèn bên cạnh bóng đêm. Cái trắng bên cạnh cái đen.