March, 2009

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
 • MÚA QUẠT CÂN BẰNG NƯỚC

  • 0 Comments
  Khai mạc lớp Khí Công Dưỡng Sinh ở phường Hàng Bài/Hà Nội/15/3/2009 (Khí Công Dưỡng Sinh - Liệu Trinh B) Người tập sau khi đắc khí, cầm Quạt ở tay, đặt một ly nước trên đỉnh đầu...
 • Điều Khí trị bệnh cho Hóa Thân

  • 1 Comments
  A/ Điều khí trị bệnh cho Sanh Thân:

  Này Cỏ May 

  1. Khi nhận điển quang trị bệnh thì quan trọng là Tâm ông có luôn Tịnh và An Lạc hay không chứ không phải các chuyển biến của bệnh tật lành hay không lành, cho dù lành bệnh và khỏe mạnh là phương tiện thiện xảo của Như Lai.