February, 2009

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
  • Thiền Quán A Di Đà

    • 0 Comments
    Tặng hoa Thầy/Lễ bế mạc lớp KCDS phường Tràng Tiền/Hoàn Kiếm /Hà Nội Để thực hành có hiệu quả, người tập cần phải hội đủ các điều kiện sau: A/T ị nh Công: 1. C ơ th ể luôn đang trang...