June, 2008

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
 • Cánh tay hoa sen của Đại Thủ Ấn

  • 0 Comments
   Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát MahaTát

  1.Đây là kỹ thuật luyện công của Thiền Năng Lượng với thủ pháp tay như hình bông hoa sen (Liên Hoa Thủ) đang từ búp tới nở và tỏa hương sắc. Khi Khí chỉ giao lưu vận hành trong cơ thể thì Liên Hoa Thủ sẽ nở hoa tại các luân xa.

  2.     Khi năng lượng Khí trong người qua phép thông công giao hòa với năng lượng giác ngộ của Phật tánh thì gọi là Đại Thủ Ấn (Mahamudra). Đây là phép Thiền của Đại Thừa nên Liên Hoa Thủ sẽ nở hoa chẳng những trên các luân xa trên cơ thể mà còn nở hoa bên ngoài:

          -         Mũi nhọn bàn tay hướng trên cao trên đỉnh đầu để tác động phần Thượng giới.

          -         Mũi nhọn bàn tay hướng bên ngoài ngang giữa ngực để tác động phần Trung giới

          -         Mũi nhọn bàn tay hướng xuống đất để tác động phần Địa giới.

   

  Đầu tiên hành giả đang trong giai đoạn hành Thiền Tịnh, với thủ pháp tay là Tam Muội Ấn. Đó là thế tay mà bất cứ người tu thiền nào khi hành công cũng sử dụng.

  Khi hành giả hành Thiền Tịnh thực chứng trạng thái tâm không mà đầy nhận biết. Năng lượng sẽ bắt đầu phát sinh trong kinh mạch. Đây là giai đọan quan trọng:

  1.     Nếu hành giả không an trú được trong trạng thái tâm không đầy nhận biết mà vẫn còn trong giai đoạn tâm trí nhị nguyên: Có không, thành bại, đúng sai, vinh nhục. . . .v.v. . .thì cơ thể sẽ chuyển động tự phát toàn thân, do vậy cần phải có giám thiền để giúp điều chỉnh.