May, 2008

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
  • Tịnh khẩu

    • 0 Comments
    (Lâu đài cổ trên núi ở Japur/Ấn Độ) Này Cỏ May, cái lưỡi chuyển động trong miệng như một cái công tắc điện. Khi ngậm miệng nó luôn chạm vòm họng trên do đó “Khí”...
  • Chuyển Pháp Luân (Tiếp theo)

    • 0 Comments
    (Nơi Như Lai đã chuyển pháp luân lần thứ nhất cho 5 anh em ngài Kiều Trần Như) Kính chư huynh: Bài tập chuyển pháp luân đang đến giai đoạn quan trọng: Ân điển thiêng liêng ...