April, 2008

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
  • Nói nhỏ nhau nghe

    • 0 Comments
    (thăm đại Học Nalanda) Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa chư huynh, Chỉ trong một thời gian ngắn mà chư huynh đã có 3 bài tập. Nó chỉ như những phóng sự về âm thanh để gây hứng khởi cho...