January, 2008

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
  • Nghi thức một buổi trà đạo

    • 0 Comments
    Phẩn Nộ Phật 1. Trên tường treo tranh thiền. Nên thay đổi tranh thường xuyên. Mỗi lần uống trà phải có tranh mới về chủ đề hôm ấy để gợi hứng cho người uống. 1. Góc phòng có chỗ đặt lò nấu nước sôi pha trà. Đồ dùng bằng đất. Trong ấm đất nấu nước có cắt...