December, 2007

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
  • Khí công liệu trình sau A - Bài 1- Đắc khí

    • 0 Comments

    Tôi đang nhận khí đây, tôi đang nhận khí đây... Đây là bài tập đầu tiên của hệ thống bài tập thực hành khí công dưỡng sinh, hoàn thành bài tập này giống như việc mua được một chiếc xe . Mua được xe, chưa có nghĩa là chạy được ngay, nhưng ít nhất là cũng có cái để mà ngắm. Đắc khí cũng vậy, khi đạt trạng thái đắc khí, bạn đã có thêm một phương tiện để tu tập, để trị bệnh và tăng cường sức khỏe, còn dùng phương tiện này như thế nào, hiệu quả trong những việc gì, tùy thuộc vào khả năng , hoàn cảnh của từng người.
    Khí là khái niệm tổng quát về năng lượng, bạn có thể hiểu nó là phương tiện, là công cụ , như xe máy, ô tô là phương tiện di chuyển; máy móc , thiết bị là công cụ sản xuất; ti vi, đài  là phương tiện giải trí. Nhờ khí lưu chuyển mà lý hóa thành hình, như gió thổi trên mặt hồ thì tạo sóng, thổi vào ống sáo thì phát ra âm thanh vv và vv. Cũng như vậy, làm chủ được nội khí trong cơ thể, biết dùng ý mà điều nó lưu thông đúng cách thì có thể trị bệnh, có thể múa hát, vui ca, có thể lao động mà đỡ mệt mỏi.