August, 2007

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
  • Những điều cần nhớ khi thực hành Đại Bi

    • 0 Comments
    Khi đời thường nở hoa. . . 1 . Chỉ có thể thực hành Đại Bi Huyền công có kết quả khi đã thực hành thành thục các bài tập Thiền định sau: • Quán hơi thở • Quán...