January, 2004

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
  • Bài 3 sau A- Điều khí trị bệnh

    • 0 Comments
    Bạn đã đắc khí, bạn đã chuyển động chỉ định được các khớp lớn trong cơ thể. Có lẽ đã đến lúc thử dùng nội khí tự chữa bệnh cho mình. Bạn tò mò lắm rồi phải không, đừng vội, cũng đơn giản thôi. Nào, chúng ta bắt đầu
  • Bài 2 sau A: Chuyển động chỉ định

    • 0 Comments
    Bạn đã thực hiện thành công bài tập số 1- Đắc khí, nội khí đã hiển lộ, bạn đã có thể điều khiển nó một cách đơn giản, làm chuyển động nhanh lên, chậm lại theo ý mình. Bạn đã biết giữ cho nó chuyển động chậm rãi, từ tốn, điều hòa, bạn đã đắc khí nhanh, cắt khí được dứt khoát ...