Cầm Ly cà phê nóng trên tay, lang thang trong rừng cây trụi lá, tuyết bay đầy trời, qua kêu quang quác thật là thú vị. — ở Moskva.

Nước hồ đã đóng băng — ở Moskva.

Trong lòng vô sự. Chúng tôi đi chơi khắp nơi. Mùa đông Moskva đẹp và lãng mạn. — ở Moskva.

Chợ truyền thống — tại Вернисаж в Измайлово.

Uống trà hoa quả và ăn trưa trong chợ. Bên ngoài trời lạnh -5°C. Tuyết rơi ngày càng dày hơn. — ở Moskva.

Uống trà ở Moskva. Ngoài trời mưa tuyết và gió lạnh.

Đi chơi trong mưa tuyết