Hỏi:
Bây giờ xin hỏi thiệt tình
Làm sao để có thân hình đẹp trai?

Đáp:
Chân giữa xinh xinh
Thiệt tình là chân trung đạo
Muốn đẹp trai thì phải dài chân giữa
^^^

Hề hề. . .Chém gió cũng phải có bằng cấp. Nếu không sẽ vấp phải "gió tai".