Cổng vào nhà Tổ Xuân Mai

Quán Gió/Xuân Mai

Động thờ Thánh Mẫu/Xuân Mai

Thạch động thờ Phật giữa hồ

Cổng ra hồ Văn Sơn

Đường về nhà ông Ba Gàn

Đảnh lễ Phật/Nhà Tổ Hải Dương

Lòng thành

Dã ngoại núi Ngũ Nhạc Côn Sơn

Lên Bàn Cờ Tiên

Hỏi trời hỏi đất hỏi Phật hỏi người
Đáp cười đáp đạo đáp lười đáp không

Như nước chảy ngược về trời
Rong chơi vô trước vô trược vô thanh

Hề hề. . .
Đời là đời như chơi mà có
Tình là tình như gió như thông

Nghe nhạc và trà lá bên sân nhà Nguyễn Trãi

Ăn cơm, tắm suối, luyện công và ngủ giữa rừng nghe thông hát

Hỏi đi ta thích thì trả lời chơi. Còn hông thì nói hổng biết. . .
Hề hề. . .Thật ra ở đời nầy chẳng thằng nào biết gì cả. Toàn nói dóc và chém gió. Ta đây cũng vậy nói bậy cho vui đừng chấp thiệt.

Mắt buồn Fansipan

Nhà đá ta đã đến luyện công ở Thanh Bộc Động Tây Tạng

Tập Dịch Cân Kinh trước Cung Potala/Tây Tạng

Đường lên chùa Văn Thù ở Ngũ Đài Sơn/Trung Quốc

Rong chơi trên thảo nguyên Ngũ Đài Sơn và luyện công trên núi tuyết.