Khi bạn đã hiệp khí và là chỗ trũng nhất. Mọi dòng chảy đều sẽ đổ dồn về mình.
Nó sẽ đầy và tràn qua mọi giới hạn của bạn. Sự tràn ra là vụ nổ của nguyên tử tâm linh và nó tạo ra năng lực của sáng tạo. Là bước nhảy lượng tử khiến hành giả ra khỏi tâm trí.
Khi ấy, sáng tạo là hình tướng còn tự do là trạng thái.
Trái lại khi bạn liên tục thể hiện mình hơn người. Bạn sẽ rơi vào vòng xoáy của đấu tranh giữa những cái tôi. Do vậy, bạn không có bước nhảy lượng tử để có thể thành một nghệ sĩ tâm linh đầy sáng tạo.
^^^

(Trăng rụng xuống hồ)