Ta về Châu Đốc lễ Bà
Ăn bún đầu cá uống cà phê dê
Chán chê ta chào thiên đàng
Ra về ta nhớ cô nàng vó tu (vertu)
Hề hề. . .
^^^
(Hề hề. . .điện thoại mượn)