Bánh xèo ăn với rau rừng
Ăn xong bổng thấy phừng phừng như dê
Hề hề. . .
^^^
(Ăn bánh xèo rau rừng trên núi Cấm)
 — tại Núi Cấm, Tri Tôn, An Giang.