Nơi ẩn tu của Không Lộ thiền sư (Muốn lên phải đi cáp treo nên gọi là không lộ). — ở Tri Tôn (thị trấn).