Ngày mai tui đi chơi núi Sam và lễ Bà Chúa Xứ. Ở lại một đêm và đi nhậu trên sông rất vui. Ai có đi thì đi. . .