1- Kinh nghiệm chỉ là bàn đạp. Nó không thể là người lãnh đạo.

2- Khi đời đẩy bạn ngã xuống đất. Hãy sử dụng lợi thế của đất để chiến thắng.

3- Đam mê sẽ làm bạn đánh mất chính mình. Cho dù bạn đã nghệ thuật hóa hoặc lí tưởng hoá nó.

4- Nghệ thuật là bản năng thăng hoa. Khi nó im lặng đồng bản thể, nó là thiền.

5- Tối giản thì gần niết bàn. Huyênh hoang thì đang ở địa ngục.

6- Lý trí như con dao. Phải có con tim làm cán để cầm sử dụng.

7- Quá trình trưởng thành của tâm thức:
Bản năng => kinh nghiệm => nhu cầu => lý trí => thiền.

8- Đừng bay khi chưa mọc đủ lông cánh.

9- Dù bạn là đời hay đạo:
Không dám dùng lý trí=> nô lệ
Không chịu dùng lý trí => mù quáng
Dùng lý trí mà như dùng con tim => người từng trải

10- La bàn thực sự của cuộc đời không phải là lý trí. Mà là bản năng tinh thần.