Chơi hoà tiễn Thái về nhà
Là anh tặng chú món quà từ bi
Bán kết hữu nghị chú Cam
Thắng chú bốn quả gọi là nhẹ tay
Chung kết anh hoá rồng bay
Indo tan tác đắng cay qui hàng
Từ nay chúa tể ao làng
Thênh thang thế giới anh chơi đã đời
Hề hề. . .
^^^
(HLV . Park Hang Seo)