(Tara đen/Tài lộc và cát tường) — ở Thành phố Hồ Chí Minh.