Chơi hoà tiển Thái về nhà
Là anh tặng chú món quà từ bi
Bán kết hữu nghị chú Cam
Thắng chú vài quả gọi là nhẹ tay
Từ nay bá chủ Seagame
Tranh tài thế giới anh chơi đã đời
Hề hề. . .