Thái Lan đá khéo chưa hay
Việt Nam đá mẹo kèo này thắng to
Chung kết việc nhỏ khó chi
Việt Nam thắng Thái ngại gì đại bi
Hề hề. . .
^^^

(Để Mị nói cho mà nghe. . .)