1- Bản nhạc hay là bản nhạc có thể nghe hoài không chán. Không ham muốn gì, chỉ vì thích mà nghe.
Bài luyện công nếu thích hợp thì cũng y như vậy.

2- Nếu đánh mất sự thú vị trên đường đi. Thì ích gì khi cố leo lên đỉnh núi.

3- Có người đi tìm tu sĩ, có người đi tìm nửa còn lại của mình, có người đi tìm chân lý, có người đi tìm chính mình.
Ha ha. . .ha. . .
Ta thì làm việc mình thích. Lúc rảnh thì uống trà với bạn.

4- Người tốt luôn là công dân tốt. Nhưng công dân tốt chưa chắc đã là người tốt.

5- Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Nhưng chưa chắc đã bình đẳng trong việc làm luật.

6- Làm việc khiến con người mọc ra đôi cánh. Nếu làm mà vô ngã thì cánh thành vô tướng.

7- Nhàn khác với lười biếng. Cũng như tiên khác với điên.

8- Tam bảo đạo chơi: Nhạc hay, trà ngon và con người thuần phác.

9- Toàn thiện là luật trời. Hướng thiện là luật người. Làm thiện là luật thánh hiền. Cái thiện tự làm thiện là luật của những thằng khùng điên. . .hề hề. . .

10- Nếu thực tế không vừa với học thuyết:
- Chính trị bèn thay đổi thông tin về thực tế.
- Tôn giáo bèn dời thực tế sang kiếp sau. Hay dời sang một thế giới khác.
- Phó thường dân bèn nộp phạt.