Anh vẫn còn con trai
Em vẫn còn con gái
Cơn mưa ngày xưa chưa bao giờ dừng lại
Tình yêu là không hai
Ha ha. . .ha. . .
Anh chợt ngộ ra
Luân hồi thật ra cũng luân hồi
^^^

(Cơn mưa ngày xưa chưa bao giờ dừng lại)