1- Soi gương rồi đếm hết nét mặt của mình. Hiệu quả hơn lần chuỗi.

2- Tu không phải là đua đòi theo xã hội. Rồi sống bằng bộ mặt vô tội giả nai.

3- Dư luận là vũ khí ẩn dật. Nó khiến sự chân thật bỏ đi tu.

4- Lăng xăng là chạy lăn quăn từ ông thầy này sang ông thầy khác. Không làm ra đồng bạc. Chém gió như hát. Rồi cuộc đời tan nát.

5-
- Kệ mưa hay nắng, lúc nào trò cũng phải im lặng mỉm cười
- Em là người hổng phải cái tượng.

6-
- Xin thần thánh vô dục bỏ tù cái thằng nó vừa đục con.
- Mô Phật. Con ngon thì con làm đi. Ta không sân si, mắc chi làm mình bị đục.

7-
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời con gái nó thương dân thiền
Dân thiền vô duyên, hổng có tiên, hổng có tiền.
Chiện gì cũng nói giỏi để khỏi làm

8- Đã "ngã" lại ba hoa. Đã siđa mà còn hiến máu.

9- Đã ngu còn xưng đại phu không dùng thuốc.

10-
Nếu biết ngày mai em có chồng
Anh về anh quyết giữ tâm không
Thực hành bố thí anh gieo giống
Lan toả bồ đề thế mới ngông
Hề hề. . .