Đừng xấu hổ vì mình tu mà vẫn sân si. Chuyện ấy đâu có lạ gì. Hãy xấu hổ vì ai đó không có trí. Biết tui sân si sao lại chọc tui làm chi.
hề hề. . .