Gia đình với những xung đột về tài chính, tình cảm và lý tưởng sống. Bạn đã vượt qua được chưa? 
Nếu chưa, thì cứ thử một mình mình thật tu trước đi.
Đừng vội đem cái đúng của mình cọ xát với cái mà mình cho là sai của người thân mình.
Hãy nhường nhịn và nhận phần thiệt về mình. Có sao đâu, đều là máu mủ và tình thâm cả mà.
Gia đình của mình mình còn chưa cứu được, thì hạnh nguyện cứu nhân độ thế xin hãy chờ đấy đã, đừng vội.