Tự do và Vô biên

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Tự do và Vô biên

 • Comments 1
Ngày và đêm sóng vỗ Bờ im lặng hoang vu. Biển động sóng tàn phá. Bờ im lặng lùi xa ! . . .

 

Biển thế nào đi nữa

Bờ muôn đời còn đây.

 

Đại dương trào khát vọng

Tràn ra và tràn ra

Chảy mải và chảy mải

Tự do và vô biên ! . . .

Biển thế nào đi nữa

Bờ muôn đời còn đây.

 

HUM ! . . .

Mặt trời mọc rồi lặn

Mây trôi mây cứ trôi

Biển chảy thẳng lên trời.

Vượt qua bờ tâm trí

Biển hoá thành vô biên

CỎ MAY/10/8/2003

 


 • Là nước nên biển mênh mông

  Là bờ cát trắng đợi trông đêm ngày

  Là hư vô chẳng cấy cầy

  Mà mùa cứ đến thóc đầy trong kho

  Là mây cứ thế vô lo

  Tụ tan - tan tụ - làm cho mưa về

  Cơn mưa thích đổ sau hè

  Hay là ra biển - hề hề với sông.