Vì những công lao đóng góp to lớn của Khí công sư  Bùi long Thành đối với sức khỏe công đồng và phong trào khí công trong 20 năm qua Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quyết định trao tăng bằng khen   .Ông Nguyễn văn Sơn thành ủy viên Phó chủ tich UBND TP Hải Dương thừa ủy quyền của chủ tịch tỉnh Hải dương đã tới và trực tiếp tới trao tặng