Phập phù

Diễn đàn

Diễn đàn
Thông tin chung, nội quy, hỏi đáp chung ...

Phập phù

 • Phập phù
  ...
  Phập phù lúc ở lúc đi 
  Lúc thèm lúc sợ lúc hờ lúc câu
  Phập phù ngọn lửa hắt hiu
  Gió đùa con sóng thuyền trôi lềnh bềnh
  Phập phù đi với lừng khừng
  Chân chưa kịp bước đã ngòng non cao
  Phập phù đi với lập lờ
  Nghe danh lợi gọi vội vàng quên ta

  PHÙ!!!

 • Namo Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát!

  Namo Guru Deva Dakini Hum!

 • Bài thơ hay quá !

  ........................................
  Email : andytintin2001@live.com
  Nick yahoo : andy.tintin
  My Blog : http://vn.360plus.yahoo.com/andy.tintin