Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Hiêp khí mà không có hành động hiệp

  • 0 Comments

  1- Phải thụ khí mới đắc khí. Cho dù các biểu thị đều giữ trang nghiêm điều hòa thanh tịnh và đúng đề mục. Thì "đắc khí "ấy vẫn là hoạt động của bản ngã và còn trong tâm trí. Nên hiệu quả còn nhỏ và chưa thể thường xuyên.

  2- Còn không thụ khí mà vẫn đắc khí và có các biểu thị của năng lượng. Là đã lạc vào "vô thức vũ trụ". Nếu tiếp tục tập sẽ không tốt cho sức khoẻ thể chất và sức khoẻ tâm thần.

  3- Hiệp khí đúng thì đắc khí như không đắc khí. Cơ thể không có biểu hiện gì của năng lượng. Người khác không phát hiện được đã đành. Mà bản thân hành giả cũng không thấy có gì khác. Lời nói và hành động vẫn bình thường nhưng hiệu quả và nghệ thuật hơn mà thôi. Người ấy không thụ khí, không điều khí, không cần kiết ấn hay trì chú mà ngẫu hứng, tự nhiên, tràn đầy sáng tạo và thích ứng tình huống.
  Nầy Cỏ May
  Bình thường tâm thị đạo là vậy.
  ^^^
  (Sen ở điểm dừng chân Mekong)

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Nếu có hành động buông xuôi, thì buông xuôi là một dạng tinh vi của bản ngã. Chứng kiến mà không có hành động chứng kiến, mới không có ngã. Chứng kiến ấy là bản chất của tịnh. Chứng kiến không phải một động từ mà là một trạng thái.
  Chấp ngã hay vứt bỏ ngã đều là bản ngã.

 • Cây nhà lá vườn

  Chèo thuyền ở rừng tràm Trà Sư/Châu Đốc.

  • 0 Comments

  Lễ Bà rồi nếu bạn có thích thì đi Trà Sư chơi rất khoái.

 • Cây nhà lá vườn

  Bà Chúa Xứ ở núi Sam Châu Đốc.

  • 0 Comments

  Ngày mai tui đi chơi núi Sam và lễ Bà Chúa Xứ. Ở lại một đêm và đi nhậu trên sông rất vui. Ai có đi thì đi. . .