Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Bài saxo ấy còn nhớ không em ?

  • 0 Comments

  Chạy ngay đi. . .chạy ngay đi. . . trước khi vì money. . . biến thành monkey. . .
  Chạy ngay đi. . .chạy ngay đi. . .trước khi vô vi biến thành sân si. . .
  Chạy ngay đi. . .chạy ngay đi. . .trước khi cu li biến thành cu lì. . .
  Chạy ngay đi. . .chạy ngay đi. . .trước khi thị phi đánh đồng từ bi. . .
  Chạy ngay đi. . .chạy ngay đi. . . nếu không chẳng còn bi để chạy. . .
  Chạy ngay đi. . .chạy ngay đi. . .
 • Cây nhà lá vườn

  Vẽ bậy viết bạ

  • 0 Comments

  Tiểu thư Muttti

 • Cây nhà lá vườn

  Vẽ bậy viết bạ

  • 0 Comments
   Hề hề. . .Chém gió cũng phải có bằng cấp. Nếu không sẽ vấp phải "gió tai".

  Hỏi:
  Bây giờ xin hỏi thiệt tình
  Làm sao để có thân hình đẹp trai?

  Đáp:
  Chân giữa xinh xinh
  Thiệt tình là chân trung đạo
  Muốn đẹp trai thì phải dài chân giữa • Cây nhà lá vườn

  Những tấm hình gợi nhớ

  • 0 Comments