Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Lang thang Moskva.

  • 0 Comments

  Lang thang Moskva. Chờ đoàn ở Việt Nam qua sẽ đi thăm quan Saint Peterburg. Sau đó sẽ lên mạn bắc cực để trải nghiệm bắc cực quang, biển băng và làng tuyết.

 • Cây nhà lá vườn

  Vẽ bậy viết bạ

  • 0 Comments

  Nếu ước mơ thành Phật sẽ không thành Phât. Điều đầu tiên hãy thức dậy.
  Cũng vậy. Muốn uống cà phê ngon. Việc đầu tiên là ra khỏi mơ mộng và tưởng tượng. Hãy có mặt lúc uống.
  ^^^

  (Cà phê phi trường)

 • Cây nhà lá vườn

  Tham quan Quảng Trường Đỏ

  • 0 Comments

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  1- Hãy hành động chứ đừng ứng đối.

  2- Tồn tại là nghệ thuật của thích ứng và biến hoá.

  3- Người bình thường sống vì những gì họ yêu thương.

  4- Lý tưởng khác ước mơ ở chỗ, nó đang được thực hiện.

  5- Con cái có quá ít thời gian bên cha mẹ. Cha mẹ có quá ít thời gian bên nhau. Điều ấy khiến hạnh phúc bị bào mòn theo thời gian.

  6- Một gia đình yêu thương và biết cảm thông. Là bằng chứng việc tu hành của bạn có hiệu quả.

  7- ...