Bài viết mới
 • Về miền đất Phật

  Về miền đất Phật- Bài 5: Như cánh chim thiên di

  • 0 Comments
  Bên hang Thanh Bộc của đức Liên Hoa Sanh
  Đối với chúng tôi, Thanh Bộc Tu Hành Động là nơi quan trọng bậc nhất trong hệ thống Mật Tông Tây Tạng. Bởi đó là nơi đức Liên Hoa Sanh cư ngụ và truyền chánh giáo đầu tiên trên miền đất này. Cũng chính từ nơi đây đức Liên Hoa Sanh được Tạng Vương mời ra hàng phục ma quỉ, rồi cùng với Tịch Hộ Đại Sư xây dưng tu viện Samye. Mở ra một thời kỳ quan trọng để đạo Phật chính thức thành quốc giáo ở xứ sở này.
  Thanh Bộc Tu Hành Động hiện nay không phải chỉ là một cái động, mà là một hệ thống hang động gồm 108 hang chung quanh hang động của đức Liên Hoa Sanh đã ẩn cư tu tập.
 • Về miền đất Phật

  (2007) Về miền đất Phật - Bài 1: Con đường

  • 0 Comments
  Về hướng mặt trời
  Đang kháo nhau về chuyện già Năm sắp đi Tây Tạng lễ Phật thì cụ già đến.
  - Ai Tây Du thỉnh kinh thì đi nào?
  Mọi người nhao nhao lên. . . Người xin đi. . . người than đang còn bận công tác. . v.v. . . 
  - Giống như thầy trò Đường tăng đi thỉnh kinh trong Tây Du ký của Ngô Thừa Ân cụ nhỉ?
  - Hề hề!. . . . Thế thì ai là Tam Tạng, còn Tề Thiên, Bát Giới và Sa Tăng là những ai?

 • Về miền đất Phật

  VMDP - Bồ Đề Đạo Tràng và làng Sujata

  • 0 Comments
  (Nhận ân điển thiêng liêng của Như Lai tại gốc Bồ Đề nơi ngài chứng ngộ thành Phật) Hôm tôi đến đây, Bồ Đề Đạo Tràng đầy nắng và gió. Không biết xưa kia khi Như Lai đến đây...