Luyện công với Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn

Site Root

Site Root
A description has not yet been added to this group.

Tâm lý khí công

Những thuật ngữ, khái niệm về tâm lý khí công.

Luyện công với Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn

Tâm lý khí công

Rate This

Này Cỏ May, ông lại có thư hỏi về phương pháp luyện công với Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn. Ta nay vì ông và những người quan tâm, nói lại một số kinh nghiệm hành trì của ta về câu Dalani này.

Đây là cách luyện công bằng gia trì lực, với các động tác giống như một hồ sen lớn đang nở hoa:

Trang nghiêm cơ thể thanh tịnh tâm, lưng thẳng, thở điều hoà, mắt mở hé nhìn vào đầu chót mũi.­­

Chấp tay. Nhận gia trì lực. Dùng hoá thân đảnh lễ đức Đạo Sư A Di Đà Phật, Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí.

Ngồi thiền với ấn tam muội.  Lưng bàn tay phải đặt trên lòng  bàn tay trái, cả 2 bàn tay đều ngửa lên trời, hai đầu ­­ngón cái chạm nhẹ vào nhau. Đây là thế tay Mầm Sen­­ đang ẩn tàng trong bùn (Chủng tử).

Trì thầm Dalani: Um Mani Padme Hum. Trụ chắc tâm vào âm thanh câu niệm.

Khi định lực đã đủ. Ấn tam muội sẽ tự đưa lên cao dần hướng về phía đỉnh đầu. Khi đi ngang ngực, ấn tam muội sẽ từ từ chuyển sang ấn phổ lễ, nghĩa là chuyển sang thế hai bàn tay chấp. Khi hai bàn tay chấp đến đỉnh đầu thì ấn Phổ Lễ hoàn thành.  Đây là thế Hoa Sen Búp.

Tiếp tục trì Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn (Um Mani Padme Hum) và trụ chắc tâm và Dalani. Ấn Phổ Lễ sẽ được gia trì lực làm chuyển động tiếp tục từ đỉnh đầu tự đưa lên cao dần hướng lên phía trên đỉnh đầu. Khi ấn Phổ Lễ đã lên cao tối đa trên đỉnh đầu. Gia trì lực sẽ làm nó tự biến hoá  thành Bồ Tát Ấn.  Với các ngón tay hơi xoè ra, nhưng 2 ngón cái, 2 ngón út và hai cổ tay vẫn còn hiệp  lại. Đây là thế Hoa Sen Búp bắt đầu nở dần ra.

Hành giả tiếp tục hành công bằng cách tiếp tục trụ chắc tâm vào Dalani. Trong khi nhận biết tỉnh giác sức tác động của gia trì lực. Lỏng cơ buông  xuôi để khế ấn (Mudra) tiếp tục chuyển động và tự tách hai tay ra thành 2 khế ấn ở 2 bàn tay. Đây là thế Hoa Sen Nở.

Tiếp tục trụ chắc tâm vào lục tự đại minh chân ngôn (Um Mani Padme Hum). Gia trì lực của Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ làm 2 cánh tay hành giả chuyển động theo những tư thế cân đối trang nghiêm thanh tịnh với khế ấn trên 2 bàn tay. Mỗi một tư thế tay là một khế ấn (Mudra). Trong khi toàn thân lặng im không chuyển động. Toàn bộ tư thế tay với khế ấn (Mahamudra) khiến hành giả trông giống như một hồ sen lớn đang nở hoa và hoa sen đang múa theo chiều gió. Đây là Điệu Múa Của Hoa Sen (padme).

Khi muốn ngừng tập, hành giả niệm Hum. Tự nhiên các khế ấn trên 2 bàn tay biến mất. Thay vào đó là 10 ngón tay xoè ra theo 10 hướng và 2 cánh tay tiếp tục chuyển động theo các tư thế cân đối trang nghiêm. Đây là thế Hoa Sen Tàn hay Đài Sen.

Hoá thân hành giả sẽ tự đảnh lễ Bồ Tát và Như Lai bằng gia trì lực.

Sau đó toàn thân lặng im không chuyển động. Với 2 bàn tay tự thu về thế ấn tam muội. Đây là quay về thế Chủng Tử Sen hay Mầm Sen.

Hành giả lại quay về thế Thiền Định với tâm tịnh tràn đầy nhận biết, an lạc và thư giản cao độ.

Hành giả có thể nghỉ tập, sau khi làm các động tác xoa bóp như đã hướng dẫn ở các bài tập trước.

Chú Ý: Đang hành công mà tự nhiên thấy 2 tay chấp lại đảnh lễ không tập tiếp. Thì hành giả cũng nên niệm Hum để cắt gia trì lực, trước khi đứng lên nghỉ tập.

 

Ông Già Xóm Núi/4/7/2012

Bay qua miền sáng tối / Ba Gàn / Khu sinh Thái Diên Lâm

Comments
  • Nam Mô A Di Đà Phật.

    Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tat.

    Nam Mô Gu Ru Deva Dakini.

    HUM!