(Nhiệp điệu của sóng và nước)

Sóng và nước
Ánh sáng và bóng tối
Nhịp điệu và yên lặng
Hắn và Vĩnh Hy
Vô và Vi

>>>>>

(Kỹ niệm Ba Gàn và Dong Dinh uống rượu thưởng trăng trên vịnh Vĩnh Hy)

Trăng trên trời tròn như cái thúng
Đạo thường hằng chẳng đúng chẳng sai
Đêm dài trên vịnh Vĩnh Hy
Mình tôi với bạn cạn ly tâm tình

>>>>>>>>

(Hứng Trăng)
. . . . . .
Ngôn ngữ hình tượng:
- Ánh trăng: yên lặng mà soi sáng cả đất trời, tượng trưng cho cái biết của bát nhã phi tâm trí.
- Cái mũ lát để ngửa: tượng trưng cho rỗng không phi tâm trí, nó là hồi quang phản chiếu, nên ánh trăng soi sáng mọi ngóc ngách của tâm thức.
- Gọi là hứng trăng: Không phải là ngửa mũ để hứng ánh sáng của trăng, mà tượng trưng cho sự ngẫu hứng phi tâm trí của thiền

>>>>>>

(Cái nồi và mặt trăng)

Cái nồi đâu phải chỉ dùng để nấu ăn. Nó có thể được dùng để làm nhiều việc khác. Kể cả không làm gì chỉ nằm chơi dưới ánh trăng.
Như thế gọi là hoạt dụng. Vì hành động không lệ thuộc vào khái niệm “nồi”.
Giải thoát là tự do, và tự do khỏi nhà tù khái niệm là tự do đầu tiên.
Như thế gọi là bồ đề tát đỏa vì chất lượng sống sẽ phong phú và sinh động hơn.
Nếu sự sự vật vật đều có Phật tánh, thì tự do khỏi mọi khái niệm chính là hành trạng của hoạt Phật.

>>>>>>

(Tới hay không tới? - Được mời hay không được mời?)

Bớ Ma Quỉ
Bớ Thần Linh
Bớ linh tinh trong tam giới
Hề hề. . .
Ngó cho kỹ
Làm tức thì
Ai thấy được mời thì tự nhiên tới
Ai chưa được mời mà tự tiện tới, sẽ phải đợi đến a tăng kỳ kiếp ta mới cúng lại
Hề hề. . . .

>>>>>>

(Là Không hay Có?)

Có tức thị Không
Không tức thị Có
Thế thì đây là Không hay là Có?
Ngó cho kỹ
Nói tức thì
Nếu nghĩ suy thì ta đi ngủ
Hề hề . . .

>>>>>>

(Tháng cô hồn, địa ngục trần gian cúng dường địa ngục âm phủ)

>>>>>

(Chạy đua cùng thượng đế)

Đêm ngồi trên nhà bè bập bềnh trên vịnh Vĩnh Hy. Uống trà ngắm trăng. Ánh trăng phản chiếu trông như hình người đang chạy trên mặt nước. Chụp chơi hình nầy. Viết chơi vài dòng để chén trà có thêm mùi nhân thế. . . .hề hề. . .

Ánh sáng đến từ mặt trăng
Ánh sáng chạy đua với mặt trăng
Như tâm trí hắn
Bắng nhắng. . .
chạy đua cùng thượng đế

>>>>>

(Chiếc dép Đạt Ma)

Đạt Ma quảy dép đi chơi.

Quảy lâu cũng mỏi nên ngài ném chiếc dép ở đây.

Chiếc dép liền được tự do vì khỏi phải bắt buộc đi theo ngài.

Ngài cũng thoải mái để chơi kiểu khác. . . hề hề. . . .

>>>>>>

(Trăng soi núi Chúa)

Trăng soi núi Chúa
Núi Chúa lặng yên
Trăng là vô tác

Trăng soi mặt nước
Mặt nước lao xao
Trăng là vô tác

Trăng soi ta
Ta chẳng động chẳng tịnh
Trăng cũng là vô tác

Nầy chư huynh, ánh trăng ví như nhận biết của thiền vậy. Tri vọng vọng chẳng liền tan, vì Tri là vô tác.

>>>>>>

(Ngắm trăng tàn trên vịnh Vĩnh Hy)

Trăng có lặn có mọc

Nhưng Tánh Thấy thì bao giờ cũng có đấy

>>>>>

 Bình minh trên vịnh Vĩnh Hy