Quán tưởng hơi thở  vào , ra ... quán sát Thân-Tâm...

Quán tưởng luồng ánh sáng từ không trung qua bách hội rồi lan tỏa  toàn thân ...Quán sát Thân - Tâm...

Những kỹ thuật “đặc trị” để kích hoạt các kênh năng lượng của cơ thể qua lời dẫn với phương pháp truyền dạy của Thày( tôi cảm nhận như vậy ) thật rõ ràng nhưng để hiểu và làm được quả là công phu và  luôn phải nhận biết

Thày đã cho trò các chất liệu ; Hãy làm người pha chế giỏi cho “món ngon” của mình . Đúng vậy!

Và NGHĨ nhiều-VIẾT ít-mà sự HIỂU thì còn thật  mênh mông !

Trong tôi lại hiển hiện hình ảnh Thày luyện công .Giây phút bình an xin được đón nhận ...