. . .rỗng rang , nhận biết . . .và hành công . . . Từ tâm thế THƯ GIÃN toàn thân,những khoảng trống tâm linh lộ dần,rộng ra rồi thay thế..."khí" như dòng nước Cam Lồ chảy qua đỉnh đầu lan tỏa khắp Châu Thân,thấm vào từng Tế bào.Hơi thở như chất dẫn nhiệm màu...Chỉ còn Ta với Ta.Tất cả như dồn vào...như lan tỏa... Thân lành-Tâm an _ đường dẫn tới AN LẠC ! Tôi thầm ơn Sư Phụ - Người đã dắt dẫn tôi từng bước đi trên con đường này Năm Đinh Dậu 2017, con xin kính chúc Thày và các Sư Huynh KCDS cùng gia quyến một năm mới AN LẠC !