...sự sảng khoái lan tỏa,thư giãn đến từng  hơi thở, từng asana... trong từng sat na ; nhận biết cơ thể mình : mỗi chi tiết ... chi tiết ...và  dòng chảy năng lượng cứ trôi  , trôi theo ... tất cả những sự tuyệt vời đến và cứ đến, thật thảnh thơi trong trường năng lượng thiêng liêng..."Tiềm năng cơ thể là người Thày thuốc vĩ đại chữa bệnh cho mình- Thông Minh ,Sáng suốt , Thần  thông và Diêu lực  "  .- Lời dạy của Thày thật  quý báu.! 
Vô cùng biết ơn Minh Sư- Người đã chỉ giáo cho con ..
   ( học KINH NGHIỆM TÂM LINH 8 -Ba Gàn)